7 op 10 gemeenten beantwoorden vragen van bewoners via sociale media
08 december 2015 

7 op 10 gemeenten beantwoorden vragen van bewoners via sociale media

In november 2015 voerden we samen met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten een onderzoek naar het sociale media gebruik bij de Vlaamse lokale besturen (steden, gemeenten, OCMW’s, politiezones, hulpverleningszones…)

Een greep uit onze resultaten:

 • Negen op tien gemeenten zijn actief op de sociale media. 
 • Een gemeente heeft gemiddeld bijna zes Facebookpagina’s en bijna drie Twitter-accounts.
 • Zeven op tien gemeenten beantwoorden ook vragen van bewoners via sociale media. Er is echter nog veel werk aan de winkel.

90 procent van de gemeenten is actief op de sociale media

Een gemeente heeft gemiddeld 5,8 Facebookpagina’s en 2,71 Twitter-accounts. Ze zijn ook actief op andere sociale mediakanalen zoals Youtube en Linkedin, maar dit is eerder beperkt. Er zijn ook enkele lokale besturen actief op Instagram en er worden eerste stappen gezet om te experimenten met WhatsApp en Pinterest.

Er is vaak een gebrek aan socialemediastrategie.

Een gebrek aan dergelijke strategie maakt het moeilijk om te groeien richting een meer converserende overheid.

Steeds meer steden en gemeenten beantwoorden ook vragen van bewoners via sociale media (70,3%). Deze vragen en opmerkingen worden vooral door de communicatiedienst beantwoord, vaak nog op een niet gestructureerde manier.

Sociale media zijn veel meer dan een extra online folder. De kansen hierbij worden nog niet allemaal benut.

 

Tot op vandaag zetten lokale besturen sociale media nog niet of te weinig in voor:

 • Luisteren wat leeft bij de doelgroep op sociale media en zo ‘buiten naar binnen de organisatie brengen.’
 • Burgers met elkaar in contact brengen (het opbouwen van een community)
 • Sociale media inzetten voor beleidsvorming, participatie en co-creatie.
 • Sociale media uitbouwen als volwaardig dienstverleningskanaal.

 

Wat zijn de grootste uitdagingen voor lokale besturen op sociale media?
Er is nog heel wat werk aan de winkel. Het gaat dan vooral om:

 • Een brede uitrol van sociale media binnen de organisatie (ruimer dan communicatie, ruimer dan de communicatiedienst, ook dienstverlening en participatie),
 • Meer mogelijkheden benutten (zowel kanalen als soorten content),
 • Meer inwoners bereiken,
 • Meer ‘buiten naar binnen brengen’ (luisteren op sociale media, omgevingsanalyse…)
 • Meer converseren met de inwoners.

Lees heer hier het volledige onderzoek sociale media bij lokale besturen 2015

 

Over de schrijver