Onderzoek 2017: OCMW's vinden hun weg naar sociale media!
04 december 2017 

Onderzoek 2017: OCMW's vinden hun weg naar sociale media!

Gemeenten, OCMW’s, politie- en brandweerzones zetten in 2017 nog meer in op sociale media dan het jaar voordien. De OCMW’s maken de grootste sprong (van 45% in 2016 naar 67% in 2017) en zien ook het belang van hun online aanwezigheid in. Dat blijkt uit ons onderzoek Sociale mediagebruik bij lokale besturen 2017

In het algemeen zijn vooral Twitter en Facebook populair, maar ook Instagram en WhatsApp worden meer en meer gebruikt.
Video wint aan belang. Lokaal gebruikt men sociale media vooral om zelf boodschappen te zenden. Het tekort aan effectieve interactie komt volgens het onderzoek vooral door het gebrek aan personeel dat volwaardig met sociale media kan bezig zijn.

OCMW’s maken grootste sprong

Twee op drie OCMW’s zijn actief op sociale media, terwijl dat vorig jaar nog minder dan de helft was. Vooral Facebook is populair. Twitter blijft steken op één op drie. Dat komt omdat OCMW’s op Facebook gebruik kunnen maken van groepen, dat zijn besloten omgevingen waar de OCMW’s liever mee werken gelet op de soms privacygevoelige materie waar ze mee te maken hebben.

Ook Instagram en WhatsApp winnen aan belang

Gemeenten en politiezones maken nu een beetje meer gebruik van WhatsApp dan in 2016. Eén op vijf politiezones is aanwezig op WhatsApp, bij gemeenten iets meer dan één op 10. OCMW’s maken weinig gebruik van WhatsApp en ook bij de brandweerzones ligt dit op ongeveer één op tien.

Er is wel een sterke toename van het gebruik van Instagram bij de politiezones: van ongeveer één op tien in 2016 naar één op vijf in 2017; bij gemeenten van respectievelijk twee op vijf naar bijna twee op drie.   

Ook bij OCMW’s zien we een sterke stijging van Instagram. Waar het aantal in 2016 verwaarloosbaar was, is nu één op drie OCMW’s actief op Instagram. Ook de brandweerzones vinden de weg naar Instagram, met een stijging van 40% in 2016 naar 57% in 2017.

Nieuw is dat men volop experimenteert met video, één op drie gemeenten zet in op video, en maakt deze zelf. Een minderheid (13%) laat video’s voor sociale media maken. Eén op drie wil hier in de toekomst meer op inzetten. Ook Facebook Live valt in de smaak.

Veel zenden, weinig interactie. Tijd voor een open keuken!

Hoewel men lokaal wel denkt interactief te zijn op sociale media, gaat slechts één op drie van de accounts in interactie op Twitter. Op Facebook is dit iets meer dan de helft. Voornaamste redenen zijn tijd- en personeelsgebrek. Het sociale mediawerk komt nog te vaak terecht op de schouders van de communicatiedienst. Er is nood aan ‘trekkers’ binnen de brede organisatie.

Positief is dat meer dan de helft van de respondenten in 2018 nog beter wil doen. Dat is ook nodig. De VVSG en Socialemediaburo.be roepen lokale besturen op om verder te investeren in social webcare. Om ook de inwoners uit de Generatie Z aan te spreken, raden we lokale besturen meer een restaurant met een open keuken worden. De digitale generatie wil binnenkijken in de keuken, praten met de chef en zelfs mee bepalen hoe het menu eruit moet gaan zien.

Bekijk hier het volledige onderzoek.

Over de schrijver