Wat mag je als werknemer op sociale media?
29 maart 2018 
in Nieuws

Wat mag je als werknemer op sociale media?

Word je ontslagen als je je baas een ‘eikel’ noemt? Mag je op je eigen accounts een politieke uitspraak doen? Wat als ik tijdens de diensturen op Facebook zit? Wat kan en wat mag niet als werknemer op sociale media?

Even je mening over je bedrijf ventileren op je eigen Facebookprofiel, het lijkt onschuldig, maar het kan grote gevolgen hebben. In het verleden zijn al diverse mensen ontslagen door hun uitspraken op sociale media. Je baas een ‘eikel’ noemen is iets helemaal anders dan jouw bedrijf of gemeente schade toebrengen of vertrouwelijke informatie te publiceren. Wat offline niet kan, kan ook niet online.  Als een bedrijf of organisatie schade ondervindt door jouw post op Facebook of Twitter, kan dit leiden tot ontslag.

Ook uitspraken die indruisen tegen de wetgeving kunnen worden vervolgd. Vorig jaar riskeerde een beheerder van een racistische Facebookpagina nog één jaar cel. Racistische boodschappen of iemand doelbewust aanzetten tot discriminatie, haat en geweld tegen anderen is strafbaar, ook al gebeurt dit digitaal en op een privé-account. Wat wel of niet kan hangt af van de wetgeving, maar ook van de interne policy.

Richtlijnen voor sociale media

Vaak heeft een bedrijf, gemeente of organisatie een eigen policy of richtlijnen waaraan een werknemer zich dient te houden, zowel offline als online. Zo zijn ambtenaren gebonden aan een deontologische code en dienen ze in functie politiek neutraal te zijn. Tijdens de diensturen mogen ze offline geen promotie maken voor hun politieke partij en dit geldt eveneens online.

In de visienota sociale media van de stad Gent werd uitdrukkelijk opgenomen dat het voor personeelsleden verboden is om tijdens de diensturen via sociale media berichten te versturen en/of standpunten in te nemen die kunnen worden beschouwd als politieke, ideologische of filosofische propaganda. Het gebruik van sociale media tijdens de kantooruren is wel toestaan voor alle personeelsleden. Het dient evenwel te kaderen in een werksfeer of dient ten goede te komen aan de Stad Gent, maar het werk mag er niet onder leiden en het mag niet louter voor privé-doeleinden worden gebruikt.

Geen vertrouwelijke informatie

De policy van gemeente Amsterdam stelt dat hun personeelsleden geen gevoelige of vertrouwelijke informatie, waaronder beleid dat nog niet is goedgekeurd, mag naar buiten brengen. Expliciet namens de gemeente spreken, is in Amsterdam enkel voorbehouden voor de voorlichtingsambtenaren. In de afsprakennota van Sint-Niklaas staat dat werknemers in conversaties best aangeven dat ze uit eigen naam spreken en niet namens een overheidsdienst. Ambtenaren in Antwerpen mogen volgens hun gedragscode gerust kritiek geven, maar altijd op een verdraagzame en respectvolle manier en ze moeten spreken als inwoner en niet als ambtenaar.

Om onduidelijkheden te vermijden, maak je best een policy op. Omschrijf wat kan tijdens de werkuren en wat de aandachtspunten zijn na de werkuren, niet enkel op de accounts van de organisatie maar ook de privé-accounts. Maak afspraken hoe werknemers die zich in hun profiel omschrijven als werknemers van een bedrijf of organisatie zich best gedragen. Zo hebben stad Gent en Amsterdam bijvoorbeeld duidelijk aangegeven dat werknemers in zulke gevallen best omzichtig omspringen met hun uitspraken. Duidelijke regels en afspraken vermijden problemen nadien.

Aandachtspunten:

  • Denk na alvorens je iets online zet: zou je dat ook tegen jouw baas of collega’s zeggen? Zou je een bepaalde foto of film ook tonen aan al jouw collega’s?
  • De regels online gelden ook offline
  • Stel als organisatie een policy op zodat werknemers weten wat wel of niet kan op sociale media, zowel tijdens als na de diensturen.
Over de schrijver