Luister naar burgers via sociale media
06 augustus 2018 

Luister naar burgers via sociale media

Wij proberen al even steden en gemeentes te overtuigen om aanwezig te zijn op sociale media. En met succes, al velen zijn goed bezig! Door aanwezig te zijn op sociale media kan je de dialoog met jouw burgers aangaan. Zo kan je ook luisteren wat er leeft. Vandaag geven wij eens geen pleidooi waarom je op sociale media moet zitten als stad of gemeente maar geven graag een quote van Pieter Ballon, auteur van het boek ‘Smart Cities. Hoe technologie onze steden leefbaar houdt en slimmer maakt’ en directeur bij imec. Wij haalden een quote uit dit artikel.

Klagen op Facebook

Technologie is niet alleen noodzakelijk om te meten, maar ook om de participatie te verhogen. Vaak is er te weinig aandacht voor zo’n buy-in. Enthousiastelingen of klagers op Facebook of Twitter wisselen heel veel informatie uit, maar zelden met de overheid. Beleidsmakers kunnen daar nuttige feedback uithalen. Dat kan een stuk democratischer zijn dan luisteren naar die ene mondige burger die steeds weer zijn stem verheft op een wijkbabbel. Met een app kan iedereen bijvoorbeeld een foto sturen van wat er mis gaat in zijn straat.

De voorbije twee jaar is bij onze steden het besef ontstaan dat ze met de beschikbare data, van technologie én van de burgers, aan de slag moeten. Je kunt het debat ermee rationaliseren, maar vooral een nieuwe, ambitieuze visie op leefbaarheid van de stad ontwikkelen. Zeker na de verkiezingen van oktober moeten we naar een stroomversnelling, te beginnen bij de grote steden, maar ook in de centrumsteden en zelfs de kleinere gemeenten.

Het speelveld met duidelijke regels heeft de overheid in handen, maar samenwerking en voldoende vrijheid voor het bedrijfsleven zijn daarbij cruciaal. Creatieve ondernemers kunnen ons een weelde aan applicaties bezorgen die het leven van de bewoners comfortabeler, efficiënter en aangenamer maken. Smart cities zijn geen einddoel, maar een middel om leefbaarheid te vergroten. De technologie is overal, laten we ze gebruiken om onze steden opnieuw uit te vinden.

Heb jij als stad of gemeente zin gekregen om te gaan monitoren op sociale media en te luisteren naar burgers op het online dorpsplein? Mis dan de start niet van het groepsaanbod OBI4wan.
Op 15/11 starten wij met een groepsaanbod waarin je in groep leert monitoren op sociale media met de tool OBI4wan. In het aanbod is ook inbegrepen dat je 6 maanden de monitoringstool OBI4wan mag gebruiken.

Over de schrijver