Het gemeentehuis van de toekomst zit in de broekzak van de burger
13 maart 2018 

Het gemeentehuis van de toekomst zit in de broekzak van de burger

In Het Pand in Gent woonden we het 19de ‘Congres lokale en provinciale politiek’ bij, een organisatie van onder meer de Universiteit Gent en Uitgeverij Vanden Broele. Verschillende spelers uit de lokale politiek kwamen hun zegje doen over verschillende lokale thema’s zoals de uitdagingen voor de lokale politiek, de financiën van de provincies en gemeenten en de toekomst van gemeente- en provincieraden.

Digitalisering

Ook de digitalisering van de lokale overheden kwam aan bod. Burgemeester Raf Drieskens van Neerpelt nam daarop het woord. “We moeten alle processen herwerken met de digitalisering in het achterhoofd, zowel intern als extern”, klonk het bij de burgemeester. “De burger gaat in de toekomst 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 een beroep kunnen doen op de diensten van de gemeente. Het gemeentehuis van de toekomst zit in de achterzak van de burger.”

Burgemeester Drieskens beseft wel dat niet elke burger mee zal zijn met deze digitale omslag. “Het klopt dat we een deel van het publiek niet zullen meehebben, maar als we niet inzetten op de digitalisering gaan we ook een deel van het ‘digitale’ publiek missen. We moeten ook de jongeren en studenten meehebben met onze gemeente. Vandaag de dag hebben we nog veel fysieke bijeenkomsten en bewonersvergaderingen als er iets gebeurt in de gemeente. Een avondje in de parochiezaal is aangenaam en plezant, maar het sluit meteen ook een aantal mensen uit: zij die opgegroeid zijn met het digitale.

Een simpele website voor de gemeente is niet genoeg, klink het nog bij de burgemeester. “We moeten radicaal digitaal gaan, op een sociale en toegankelijke manier.”

Internet of things

De burgemeester werd bijgestaan door Mieck Vos, algemeen directeur van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG). “Iedereen spreekt over ‘the internet of things’ en iedereen is er ook mee bezig, maar een perfect voorbeeld bestaat nog niet op de dag van vandaag”, stelde ze. “We zitten al goed qua online dienstverlening in onze steden en gemeenten, maar we moeten nog een overstap maken naar smartcities, dat gaat de volgende legislatuur gebeuren.”

Ook bij het Vlaams Agentschap Binnenland Bestuur erkenden ze dat de digitalisering bij de lokale besturen te traag gaat. “Ook de Vlaamse overheid was afwachtend, maar nu horen we meer en meer de roep van de lokale overheden om te helpen”, zei administrateur-generaal Jeroen Windey.

Bij het panel klonk het nog dat we naar een grootschalige smartcity moeten gaan, eventueel naar smart-regio’s. “Vroeg of laat moet Vlaanderen een smart-regio worden”, besloot het panel.

Over de schrijver