Facebook voor het eerst populairste kanaal bij politiezones
24 september 2018 

Facebook voor het eerst populairste kanaal bij politiezones

Op dinsdag 25 september 2018 organiseert socialemediaburo.be samen met CPL Belgium de eerste inspiratiedag sociale media voor politiezones. Met sprekers zoals Ron De Milde (directeur nieuwe media politie Nederland), procureur des Konings Dominique Reyniers en federaal minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon belooft het een heel inspirerende dag te worden.

In de aanloop van deze dag hebben we een  onderzoek gehouden naar het gebruik van sociale media bij politiezones. Tijdens de inspiratiedag wordt het volledig rapport bekend gemaakt, maar we delen in dit blogbericht graag de belangrijkste inzichten.

1. Facebook wordt het populairste kanaal

Bij politiezones is Facebook met grote voorsprong het populairste platform. Zo heeft 80% van de Vlaamse politiezones een corporate Facebook-account. Wanneer we naar Twitter kijken is dit 68% en met 21% zien we dat veel politiezones Instagram nog aan het ontdekken zijn, of nog moeten ontdekken.
Voor het eerst is Facebook het populairste kanaal, vorig jaar was dit nog Twitter (met 68% versus Facebook toen 64%).

2. Nog te weinig interactie 

We merken dat politiezones sociale media nog altijd te veel inzetten als ‘pushkanaal’ om vooral berichten te sturen naar hun doelgroep. Slechts 37% van de politiezones gaan ook effectief de interactie aan op Facebook en 29% op Twitter. We zien wel dat er op Facebook een stijging is in het aantal interacties en conversaties als we vergelijken met 2017 (terwijl dit op Twitter vermindert).

3. Drempels

13% van de politiezones geeft aan geen drempels te hebben om actiever in te zetten op sociale media. Ervaren de zones wel drempels, dan staat een ‘gebrek aan capaciteit’ op de eerste plaats met bijna 59%. Een andere veel voorkomende drempel is ‘tijdsgebrek’ (57%). Bijna 20% geeft aan dat het algemeen kennisniveau over sociale media in de organisatie te laag is.  Gebrek aan visie wordt niet als een drempel ervaren, terwijl net visie nodig is om stappen vooruit te kunnen zetten.

Met wat scoort de politie op sociale media?

Posts over dieren scoren over het algemeen heel goed op sociale media bij de politie. Van een verloren gelopen hond, dieren in de auto tot een zeehondje op het strand. Ook deze inhaker op Werelddierendag met een politiehond deed het bijzonder goed:

Andere goed scorende posts gaan over nieuw materiaal zoals voertuigen of verkeerscontroles, zoals een flitsmarathon.

Hoe goed scoort jouw politiezone op sociale media?

Ontdek het op deze interactieve kaart.

Het volledig rapport van het kwantitatief onderzoek vind je hier.

Beleef het congres op 25 september online door te zoeken op de hashtag #SOMEpolitie.

Het is een historisch moment “Facebook is voor het eerst populairste kanaal bij politiezones”.
Toch is het ook “5 voor 12”, hoogtijd om het online dorpsplein op te gaan en écht in interactie te gaan met de inwoners.

Over de schrijver