Digitaal leren over sociale media zit in de lift
25 februari 2021 

Digitaal leren over sociale media zit in de lift

Sinds het intreden van het -je weet wel welk-virus zitten woorden als telewerken, digitaal leren of e-learning ingebakken in het dagelijkse leven van de gemiddelde Belg, Nederlander, Europeaan,.. Die trend was dan wel reeds een aantal jaren aan de gang, toch is die het afgelopen jaar als een pijl de lucht ingeschoten. En dat zetten we naar aanleiding van de digital learning day van donderdag 25/02 nog eens extra in de kijker.

Het fenomeen digitaal leren is al een aantal jaren aan een opmars bezig. En dat binnen verschillende sectoren en organisaties. Van multinationals tot het onderwijs. En van steden en gemeenten tot lokale handelaars. Dus niet alleen, zoals je misschien zou verwachten, in de marketing -en communicatiewereld. Binnen ons eigen online leerplatform ‘Someflex’ valt het op dat er zich sinds de coronacrisis een verschuiving voordoet wat betreft de organisaties en ondernemingen die aan online leren doen. Zo merken we dat meer en meer steden en gemeenten investeren in ons leerplatform om de online kennis en skills van hun lokale handelaars te verbeteren. Concreet houdt dat in dat verschillende steden en gemeenten een financiële inspanning hebben gedaan voor hun lokale handelaars. Om de simpele reden dat zij, dankzij sociale media, sterker uit deze crisis zouden komen. 

Daarnaast was het voor die lokale handelaars de afgelopen maanden dan ook de uitgelezen kans om bij te leren over sociale media & online content in het algemeen. Door de verplichte sluiting voor de lokale handelaars, en de aangepaste manier van winkelen die we nu kennen, hebben ook heel wat winkels geïnvesteerd in onze opleidingen. En dat uitte zich dan ook in een aanzienlijk hoger cijfer wat betreft inschrijvingen voor online expertsessies en webinars. 

Op onderstaande grafiek zie je wat eerder al aangegeven werd. Het aantal gebruikers vanaf het begin van de eerste lockdown in maart tot eind mei, is fors gestegen. Zo gingen we van een 2250 gebruikers naar iets méér dan 3000 binnen een tijdspanne van nog geen 3 maanden. Een stijging van méér dan 50%. Nog opmerkelijker is de stijging van het aantal sessies. Het aantal sessies geeft weer hoeveel keer er werd ingelogd op ons platform. Dat cijfer schoot tussen maart en eind mei als een pijl de lucht in. Van zo’n 22.000 sessies in maart 2020 gingen we recent naar iets meer dan 40.000 sessies! 

Wat de populairste lessen betreft, zien we dat de videolessen in Someflex rond socialemediakanalen zoals Instagram en Facebook het vaakst worden bekeken. Niet onlogisch omdat die platformen voor veel ondernemers de place to be zijn voor hun doelgroep. Als we daarnaast kijken naar de populairste uren bij onze gebruikers om bij te leren over sociale media, kunnen we alleen maar concluderen dat sociale media geen hobby (meer) zijn, maar worden gezien als een belangrijk aspect voor ondernemers. Dat bewijst onderstaande grafiek. Daaruit maken we op dat de populairste momenten van de dag zich net voor en net na de middag(pauze) afspelen. En dat het daarom dus onderdeel is van hun takenpakket. Sociale media én online leren zijn duidelijk geen bijzaak meer maar core-business.

Die cijfers bevestigen de stijgende trend van het digitaal leren. Voor COVID-19 uitbrak in ons land was Someflex voornamelijk een platform voor de believers. Voor de mensen die professioneel actief waren op sociale media en op zoek gingen naar vernieuwingen en tips & tricks over sociale media.
Sinds de eerste lockdown werden ook alle anderen verplicht om over te stappen naar de online wereld, er over te leren én er op in te zetten. Dat zal in de toekomst niet anders zijn. In de snel veranderende wereld van sociale en online media kan je het je niet permitteren ter plaatse te blijven trappelen. En omdat online alles een pak sneller gaat, zullen velen hier blijvend op inzetten. Ons platform biedt daarom videolessen van maximum 3 minuten en deze vorm van micro-leren is een blijvertje voor een materie die zo snel verandert.  

Sociale media én online leren zijn geen bijzaak meer, dat bewijzen deze cijfers.

Over de schrijver