Tamtam en newsroom is ook een goed idee voor jouw stad of gemeente
21 juni 2019 

Tamtam en newsroom is ook een goed idee voor jouw stad of gemeente

Vier Vlaamse steden en zelfs één provincie hebben de eerste stap gezet naar een eigen Tamtam en Newsroom. Voor het eerst organiseerden wij, samen met Aart Paardekooper van HowAboutYou, een opleiding Newsroom en Tamtam. Een primeur voor Vlaanderen. Aan het einde van de opleidingsdag lag de eerste tamtam vers in de mailbox. Maar wat hebben de deelnemers er allemaal geleerd?

Van buiten naar binnen halen

Het is niet altijd zo eenvoudig om wat er buiten leeft naar binnen in de organisatie te halen. Een Tamtam en Newsroom kunnen daar heel goede instrumenten voor zijn. Geen Newsroom zonder een Tamtam. Zo’n Tamtam is een bondig overzicht op anderhalf A4’tje, met daarin een opsomming van wat er de voorbije dag of voorbije week allemaal op de online en offline media verscheen over de organisatie. Dus zowel de klassieke kranten als de sociale media worden er tegen het licht gehouden.

In de Tamtam wordt niet alleen opgesomd wat er allemaal online en offline verscheen, maar elk bericht wordt ook gewogen naar belang en impact op de sociale media, door rekening te houden met de ‘olievlek’ online. Leefde het onderwerp op sociale media? Of enkel op de klassieke media? Of omgekeerd: leefde iets op sociale media, dat niet werd opgepikt door de klassieke media?

Interpretatie

In je Tamtam omschrijf je waar de berichten verschenen, hoeveel keer dit gedeeld was, wat de reacties waren op sociale media, hoeveel bereik deze had, enzovoort. Vergis je niet, het maken van deze Tamtam vergt best wel wat interpretatiewerk en het duurt al vlug een halve werkdag voor dit anderhalve A4’tje is opgemaakt, als je het goed wil doen.

In Nederland is de Tamtam ondertussen gemeengoed geworden. Interesse in hoe zo’n Tamtam eruit kan zien? In Nederland bestaan deze alvast in alle geuren en kleuren. Bekijk hier enkele voorbeelden van Tamtams.

Van Tamtam naar Newsroom

Tamtam is één ding, maar hoe ga je ermee aan de slag? Dan komen we bij onze Newsroom terecht. Een Newsroom is een ruimte, een hoekje binnen de organisatie, met vier schermen waarop in real-time de (sociale) mediaberichten verschijnen. Maar Newsroom is meer dan wat ‘bling-bling’ met schermen. De dagelijkse stand-up of ‘dagstart’ met bespreking van de Tamtam maken van deze ruimte een échte Newsroom. Deze stand-up werkt het best als niet enkel de communicatiedienst, maar ook (beleids)verantwoordelijken van andere diensten hieraan deelnemen.

Tijdens zo’n stand-up wordt kort, hooguit 10 minuten, even de inhoud van de Tamtam besproken en worden de resultaten hiervan doorgesproken en geïnterpreteerd. Moet er actie ondernomen worden om een verhaal de ene of de andere richting uit te sturen? Wordt een bepaalde boodschap (nog) niet opgepikt en moet daar actie worden voor ondernomen? Dit en meer kan allemaal doorgesproken worden tijdens de stand-up.

Newsroom in Utrecht.

De Newsroom in Utrecht.

Het is dan uiteraard een kleine stap om de verworven kennis uit de Tamtam en Newsroom te verzilveren. De data wordt vervolgens gebruikt als krachtig instrument. Neem op basis van die kennis beslissingen. Tenslotte is dat het doel van de Newsroom: beleid mee maken. Vooreerst op basis van wat er zich in feite in de directe omgeving afspeelt.

De Newsroom is ook een spiegel, landen onze boodschappen, landen onze beleidskeuzes? Of zijn er nog latijd veel vragen en verzuchtingen?

Koppel terug, communiceer proactief!

Daarna is het werk niet af. Communiceer vervolgens proactief. Ga in dialoog. Van reactief naar proactief converseren, dat maakt hét grote verschil eens je met de Newsroom aan de slag gaat. Alleen dan heeft de Newsroom als gemeentelijk beleidsinstrument nut.

Zelf interesse in een Tamtam en Newsroom voor jouw organisatie? Contacteer ons dan vrijblijvend!

Over de schrijver