Sociale media tijdens het eerste presidentiële debat?  Een overview!
28 september 2016 

Sociale media tijdens het eerste presidentiële debat? Een overview!

Meer dan een jaar voor de Election Day effectief plaats vindt, weten de campagnevoerders al het exacte aantal stemmen die nodig zijn om hun race te winnen. Zij kennen hun bondgenoten, hun verzet, de twijfelende kiezers, en meer. Ze beseffen dat ze geen tijd kunnen investeren in het experimenteren met strategieën die geen rendement opleveren.

Of het doel nu is om het beleid te beïnvloeden, wetgevers te beïnvloeden, een andere kandidaat te confronteren of te feliciteren, een gericht online programma stelt campagnes in staat effectiever te werken met specifieke boodschappen, naar specifieke kiezers. En dit op de apparaten en sociale netwerken die voor hun doelpubliek het meest geschikt zijn. Uiteindelijk stimuleert dit maatschappelijk engagement.

Een win voor iedereen dus!

 

Waarom sociale media gebruiken tijdens je campagne?

  • Online aanwezigheid zorgt voor een gevoel van authenticiteit, echtheid en oprechtheid bij je kiezer.
  • Sociale media heeft gezorgd voor een grotere verantwoordingsplicht. Kiezers verwachten dan ook dat je je verantwoordelijkheid neemt. Dankzij sociale media kan er aan real time fact-checking, dus je zorgt maar beter dat je je kan verantwoorden. Of je gaat “ten onder”.
  • Om kiezers te engageren en tot actie aan te zetten.
  • Je weet wat er leeft bij je kiezer!
    Meteen na het debat was al duidelijk welke vijf thema’s het meest opgepikt waren door de bevolking.
    screen-shot-2016-09-28-at-10-06-18

 

 

 

Hoe gebruiken Hillary Clinton en Donald J. Trump sociale media tijdens hun campagne en het eerste presidentiële debat?

Bekijk het in onze video:

Over de schrijver