Peil wat er leeft onder de inwoners met Flitspeilingen via Facebook
05 april 2018 

Peil wat er leeft onder de inwoners met Flitspeilingen via Facebook

Flitspeilingen via Facebook

Vergeet enquetes, mailings en telefoontjes: peilingen via Facebook zijn de toekomst. Meer dan 74% van de inwoners is actief op Facebook! Facebook is op dit moment het populairste van alle sociale media kanalen. Met zoveel actieve gebruikers heeft het ook het karakter van een grote visvijver. Met een uitgekiende weging op demografische kenmerken komen we tot representatieve uitkomsten.

We kunnen hiermee 2 types peilingen of flitspeilingen via Facebook afnemen:

  1. Wat denkt de bevolking over specifieke problemen, aspecten of dilemma’s?
  2. Een reputatie peiling.

1. Wat denkt de bevolking over specifieke problemen, aspecten of dilemma’s?

Wil je weten wat er leeft onder de bevolking? Dan kan je best alle segmenten van de bevolking bevragen. Hoe kan je dat beter doen dan via een peiling op Facebook? Zeker als je een concreet onderwerp wilt bevragen, is deze methodiek heel interessant.

Wil je als stad, gemeente of organisatie peilen wat de bevolking denkt over specifieke problemen, aspecten of dilemma’s? Wat vinden ze van de nieuwe verkeerssituatie? Hoe willen ze afval helpen scheiden? Hoe goed of slecht is het parkeren in de wijk? Dat soort zaken bevragen we nu via een peiling op Facebook.

Voorbeelden van bevragingen:

  • Steeds meer mensen willen zolang mogelijk thuis blijven wonen. Wat is daarvoor nodig? Wat kunt u zelf? Wat verwacht u van de gemeente?
  • De gemeente haalt het afval minder op als voorheen. Wat vindt u daarvan?
  • Is het fijn wonen in onze gemeente? Wat doet de gemeente goed en wat kan beter? Waar moet de gemeente de komende jaren werk van maken? Geef ons punten en jouw mening.

2. Reputatie: hoe bekend en gewaardeerd is ons beleid?

Met een reputatie-peiling polsen we naar de bekendheid van en waardering voor het gemeentebestuur en haar speerpunten. De uitkomsten zijn uitstekend bruikbaar als nulmeting voor college, managementteam en communicatie. 

Je zou deze peiling jaarlijks kunnen doen om progressie te zien. Maar ook nu kun je de uitkomsten gebruiken als input voor de opmaak van het verkiezingsprogramma en -campagne.

Hier meten we dus niet de mening over een bepaald topic maar polsen we naar de bekendheid, de waardering en dus de reputatie van de organisatie en haar politici.

Peiling via Facebook voorspelt verkiezingsresultaten

We deden recent enkele flitspeilingen op Facebook voor de Krant van West-Vlaanderen, je leest de resultaten hier. 

Deze peiling voor de Krant van West-Vlaanderen voorspelde het messcherp duel tussen Johan Vande Lanotte (Stadslijst) en Bart Tommelein (Open VLD).

Peiling social media verkiezingen burgemeester enquete bevraging

Peilingen via Facebook: Hoe werkt het?

STAP 1:
Heb je een hot item of gewoon een beleidsthema waar je diverse aspecten van wil peilen? Samen maken we een korte vragenlijst met bijvoorbeeld: de vraag naar bekendheid van het item, NIMBY-vraag en diverse dilemma’s/randvoorwaarden waarvan je wil weten wat de bevolking daarvan vindt. Het optimale aantal vragen is vijf, het maximum is tien.Deze bevraging is via een link beschikbaar.

STAP 2:
Vervolgens maak je zelf een Facebookadvertentie aan met de peiling erin en verspreidt deze naar de inwoners van jouw gemeente vanuit jouw Facebookpagina. Desgewenst kunnen we jullie hiervoor ontzorgen, waarbij advertentiekosten tegen kostprijs worden gerekend.

STAP 3:
We verwerken de gegevens en stellen de resultaten ter beschikking, inclusief duiding en adviespunten in een overzichtelijke presentatie. En lichten deze ter plaatse toe

FLITS! 

Tussen start van de samenwerking en het verkrijgen van de resultaten zit: twee weken.
Je kan op deze manier dus heel snel veel te weten komen wat er leeft bij de inwoners.

Voor wie?

Gemeenten, OCMW’s, politiezones, politici, politieke partijen, media en andere organisaties die inwoners willen bevragen.

Aanpak

In dit aanbod zit vervat:

  • Het samen opmaken van de vragenlijst
  • Het ter beschikking stellen van de vragenlijst
  • De weging en analyse van de resultaten
  • Presentatie van de resultaten met advies
  • Toelichting ter plekke van de resultaten

We werken hiervoor samen met Aart Paardekooper die in Nederland veel gemeenten en politici begeleidt in gelijkaardige trajecten.

Aart heeft zeer veel ervaring op het gebied van communicatie. Hij heeft zich gespecialiseerd in reputatiemanagement van (overheids)organisaties en hun bestuurders: het analyseren en duiden van wat er speelt.


Interesse?

Neem contact met ons op.

Over de schrijver