Artikel Lokaal: Sociale media maken hulpdiensten slimmer
20 december 2016 

Artikel Lokaal: Sociale media maken hulpdiensten slimmer

Whatsappende wijkagenten en Instagrammers die de meldkamer helpen

Na de aanslag op de luchthaven van Zaventem verschenen in minder dan twaalf uur meer dan een miljoen Nederlandstalige berichten op sociale media en nieuwsmedia. Op sociale media zag je observaties, hulpvragen, uitingen van medeleven en afschuw, statements van politici, verslaggeving door nieuwsmedia, mensen die spontaan hulp aanboden, feiten en foute informatie. Een deel van deze meldingen kunnen hulpdiensten nuttig inzetten.

Gezamenlijke evenement- en crisismonitoring is in Nederland intussen gebruik geworden. Alle organisatoren en hulpdiensten werken in één ruimte en delen relevante informatie.

Overheden en hulpdiensten in Nederland hebben de plicht inwoners en bedrijven die zich voorbereiden op noodsituaties en risico’s, actief te informeren en te ondersteunen. Deze risicos’s zijn vastgelegd in regionale risicoprofielen.

Brandweer, politie en gemeenten plaatsen informatie over risico’s en maatregelen op websites en in speciale apps en delen informatiemateriaal uit. Denk aan publiekscampagnes op het gebied van brandveiligheid, inbraakpreventie of verkeersveiligheid. Vreemd genoeg zetten nog maar weinig campagnes structureel sociale media in.

Ongeveer iedereen met een mobiele telefoon gebruikt WhatsApp; niets is dus logischer dan als politieorganisatie aansluiting te zoeken bij dit populaire platform.

Lees hieronder het volledige artikel dat in de November-editie 2016 van het magazine Lokaal verscheen.

ArtikelLokaal: Sociale Media maken Hulpdiensten Slimmer

Over de schrijver