Crisismanagement: van shitstorm op sociale media tot trending topic
12 juni 2019 
in Webcare

Crisismanagement: van shitstorm op sociale media tot trending topic

Bij het uitbreken van een crisis is het van belang te weten wat er speelt rondom jouw organisatie. Sociale media zijn hierbij zowel een belangrijke informatiebron om de verspreiding van nieuws in kaart te brengen, alsook een belangrijke bron om informatie te verschaffen. Dankzij het realtime karakter van diverse kanalen wenden veel stakeholders zich in tijden van crisis direct tot sociale media. Na het lezen van dit artikel ben jij in staat jouw organisatie tot in de puntjes voor te bereiden!

Verschillende soorten sociale media crises op een rij

Sociale media zijn een uitlaatklep voor velen en een bericht kan binnen no time leiden tot een reputatiecrisis voor jouw merk of organisatie. Om te weten hoe je om moet gaan met deze crises, moet je eerst weten waar ze vandaan komen. Zo zien we sociale media als belangrijke informatiebron tijdens crises in de ‘echte wereld’, denk bijvoorbeeld aan de brand in de Notre Dame in april, maar kunnen sociale media ook een bron zijn voor nieuwsmedia.

Aanhoudende discussies over klantenservice, productkwaliteit en ontevredenheid onder medewerkers worden opgepikt door mainstream media. Of we zien memes, internetgrappen die zich razendsnel verspreiden, die leiden tot parlementaire vragen en een statement vanuit de politiek. Denk bijvoorbeeld aan de uitzwaaidag van Sylvana Simons in Nederland, die begon met een evenement op Facebook.

Een crisis herkennen doe je zo

Om ervoor te zorgen dat er niet te pas en te onpas allerlei alarmbellen afgaan, is het handig om te weten wanneer er sprake is van een crisis. Vanuit online reputatiemanagement perspectief betekent dat: hoe herkennen we het beginstadium van een crisis die op sociale media ontstaat? Onderstaande punten helpen je om een crisis te identificeren.

  • Verandering in volume: Er is een opvallende verandering in volume rondom jouw organisatie meetbaar. In de praktijk betekent dit vaak een stijging van tenminste 200% tot 300% in korte tijd. Een sociale media monitoring tool kan zo ingesteld worden dat je hiervoor alerts ontvangt en zo snel op de hoogte bent.
  • Verandering in sentiment: Een plotselinge stijging van negatieve berichten kan een indicatie zijn dat er een crisis kan ontstaan.
  • Issues en stakeholders: Een groep stakeholders spreekt op sociale media over je organisatie of een relevant en belangrijk onderwerp. Het is daarom van belang om ook te monitoren op issues en stakeholders uit de branche.
  • Een informatielek: Intern gevoelige informatie die onverwacht naar buiten komt. Het kan zijn dat er binnen de organisatie een informatielek is of een praatgrage medewerker.
  • Negatieve berichtgeving of publicatie extern: Een bepaalde bron pikt een item op. Bijvoorbeeld een artikel waarin jouw organisatie gecombineerd wordt met vervuiling of slecht medewerkersbeleid.

Een sociale media crisis in zicht. Now what?!

Stap één is om via monitoring te kunnen herkennen wanneer er een crisis aan kan komen. What’s next? Stap twee is proberen de crisis af te wenden. Gebruik de volgende 8 tips als hulpmiddel om de crisis onder controle te krijgen:

Tip 1: Zorg voor een duidelijke taakverdeling binnen het crisisteam

Planning is key. Je hebt tijdens een crisis geen tijd om een discussie over verantwoordelijkheid te voeren. Wie is verantwoordelijk voor het monitoren en duiden van de informatie? Wie zorgt voor de externe communicatie aan stakeholders en/of interne kennisdeling? Aan wie wordt gerapporteerd? Maak die afspraken van tevoren, zodat je tijdens een crisis volledige focus hebt op het voorkomen van reputatieschade. Zet vandaag nog een crisisteam op. Zorg dat communicatie tussen teamleden is ingericht en dat iedereen op de hoogte is van elkaars verantwoordelijkheden en taken. Hopelijk zul je niet regelmatig in crisismodus verkeren, dus herinner je medewerkers minimaal één keer per jaar aan de crisisprocedures.

Tip 2: Benut realtime dashboards en narrowcasting

Bepaal welke personen binnen je organisatie gebaat zijn bij een realtime overzicht van de berichtgeving rondom de crisis en welke personen eens per (half) uur behoefte hebben aan duiding en eventueel advies. Denk bijvoorbeeld aan de woordvoerder, de CEO, maar ook eventuele investeerders en eigen personeel. Voor die eerste groep personen kun je realtime monitoring activeren aan de hand van dashboards en narrowcasting.

Tip 3: Krijg inzicht in de crisis

Wat ga je doen? Ga je reageren, of juist niet? En als je kiest om te reageren, doe je dit dan publiekelijk door middel van een statement of in privé-omgevingen? Sociale media analyses helpen om interne stakeholders te informeren. Dergelijke analyses zijn ook nodig om gepaste reacties te kunnen voorbereiden. Tijdens een crisis is het daarom cruciaal om te kijken wat er over jouw organisatie gezegd wordt in de media en op sociale media.

Tip 4: Bepaal wat je moet weten

Door tijdens de crisis goed te monitoren kun je accuraat en gevat reageren op een crisis en waar mogelijk het gesprek aangaan. Je komt sneller tot een oplossing, omdat een volledig overzicht van feiten je in staat stelt om te anticiperen op discussies. Het identificeren van het tijdstip van de berichtgeving, de snelheid van de verspreiding ervan en de belangrijkste stakeholders en journalisten stelt je in staat om snel te anticiperen.

Tip 5: Richt sociale media monitoring in

Een veelgemaakte fout is de beperkte inrichting en bereik van zoekvragen. Zoek niet alleen op de naam van jouw organisatie, maar monitor ook belangrijke personen in de organisatie zoals de CEO, leden van de RvB, woordvoerders en het management. Ook synoniemen van de merknaam en eventuele productnamen kunnen onderdeel van je zoekvraag zijn. Door de zoekterm zo uitgebreid mogelijk te maken krijg je een volledig beeld van de berichtgeving waarin jouw organisatie wordt genoemd.

Tip 6: Meet intern sentiment

Sociale media gaat niet alleen over externe communicatie. Het is zeker zo belangrijk om interne sociale kanalen te blijven monitoren tijdens een crisis. Door interne kanalen zoals Yammer, Slack en Sharepoint te integreren binnen media monitoring, heb je in je dashboard ook een thermometer om het interne sentiment in de gaten te houden. Maken collega’s zich zorgen over de crisis? Of zijn zij het juist eens met de uitingen rondom de organisatie? Deze informatie kan van essentieel belang zijn bij het intern managen van een crisis.

Tip 7: Stel een interne crisis-FAQ op

Het opzetten van een crisis-FAQ is van belang. De crisis-FAQ is meer dan een standaard overzicht van vragen en antwoorden. Het bevat ook een omschrijving van de gebeurtenissen, de aanleiding en alle informatie die tot nu toe bekend is. Belangrijk bij een crisis is dus om zo snel mogelijk de feiten op tafel te krijgen, zodat de hele organisatie handvatten krijgt aangereikt om adequaat en met dezelfde boodschap te reageren naar al je verschillende stakeholders.

Tip 8: Check je geplande content!

Wanneer een crisis zich voordoet is het belangrijk om geplande content, zoals sociale media posts, te controleren en waar nodig te verwijderen. Dit geldt ook voor issues of relevante gebeurtenissen binnen je branche of in de maatschappij. Is er bijvoorbeeld sprake van een aanslag, overlijden van een publiek figuur of een ernstig vliegtuigongeluk? Check de content en kijk welke boodschappen je beter kunt aanpassen, verwijderen of bewaren voor een later moment.

Meer weten over de mogelijkheden van OBI4wan?

Wil je meer informatie over crisismonitoring of ben je benieuwd naar de oplossingen van OBI4wan voor jouw organisatie? Vraag dan een gratis demo aan.

Over de schrijver