Peil wat er leeft onder de inwoners met Flitspeilingen via Facebook!

Vergeet enquetes, mailingen, en telefoontjes: peilingen via Facebook zijn de toekomst. Meer dan 60% van de inwoners is actief op Facebook! Facebook is op dit moment de enige van alle sociale media kanalen waarvan een dwarsdoorsnee van de bevolking gebruikmaakt. 

Met zoveel actieve gebruikers heeft het ook het karakter van een grote visvijver. Met een uitgekiende weging op demografische kenmerken komen we tot representatieve uitkomsten.


We kunnen hiermee 2 types peilingen (of flitspeilingen) via Facebook uitvoeren:

1. Wat denkt de bevolking over specifieke problemen, aspecten of dilemma’s?

2. Reputatiepeiling

Flitspeiling

1. Wat denkt de bevolking over specifieke problemen, aspecten of dilemma’s?

Wil je weten wat er leeft onder de bevolking? Dan kan je best alle segmenten van de bevolking bevragen. Hoe kan je dat beter doen dan via Flitspeilingen op Facebook?


Zeker als je een concreet onderwerp wilt bevragen, is deze methodiek heel interessant!


Bij participatietrajecten krijg je niet altijd een volledig representatief antwoord, bepaalde groepen zijn onder- of oververtegenwoordigd. In kranten en sociale media zien we ook een beeld wat leeft onder inwoners, welke vragen er leven of als er steun of kritiek is op beleid.


Wil je als gemeente peilen wat de bevolking denkt over specifieke problemen, aspecten of dilemma’s? Wat vinden ze van de nieuwe verkeerssituatie, hoe willen ze afval helpen scheiden, hoe goed of slecht is het parkeren in de wijk? Dat soort zaken bevragen we nu via Flitspeilingen op Facebook.


Voorbeelden van bevragingen:

- Steeds meer mensen willen zolang mogelijk thuis blijven wonen. Wat is daarvoor nodig? Wat kunt u zelf? Wat verwacht u van de gemeente?

- De gemeente haalt het afval minder op als voorheen. Wat vindt u daarvan?

- Is het fijn wonen in onze gemeente? Wat doet de gemeente goed en wat kan beter? Waar moet de gemeente de komende jaren werk van maken? Geef ons punten en jouw mening.

2. Reputatie: hoe bekend en gewaardeerd is ons beleid?

Met een reputatiepeiling polsen we naar de bekendheid van en waardering voor het gemeentebestuur en haar speerpunten. De uitkomsten zijn uitstekend bruikbaar als nulmeting voor college, managementteam en communicatie.


Je zou deze peiling jaarlijks kunnen doen om progressie te zien. Maar ook nu kun je de uitkomsten gebruiken als input voor de opmaak van het verkiezingsprogramma en -campagne.


Hier meten we dus niet de mening over een bepaald topic maar polsen we naar de bekendheid, de waardering en dus de reputatie van de organisatie en haar politici.

Peilingen via Facebook: Hoe werkt het?

STAP 1:

Heb je een hot item of gewoon een beleidsthema waar je diverse aspecten van wil peilen? Samen maken we een korte vragenlijst met bijvoorbeeld: de vraag naar bekendheid van het item, NIMBY-vraag en diverse dilemma’s/randvoorwaarden waarvan je wil weten wat de bevolking daarvan vindt. Het optimale aantal vragen is vijf, het maximum is tien.Deze bevraging is via een link beschikbaar.


STAP 2:

Vervolgens maak je zelf een Facebookadvertentie aan met de peiling erin en verspreidt deze naar de inwoners van jouw gemeente vanuit jouw Facebookpagina. Desgewenst kunnen we jullie hiervoor ontzorgen, waarbij advertentiekosten tegen kostprijs worden gerekend.


STAP 3:

We verwerken de gegevens en stellen de resultaten ter beschikking, inclusief duiding en adviespunten in een overzichtelijke presentatie. En lichten deze ter plaatse toe

Tussen start van de samenwerking en het verkrijgen van de resultaten zit 2 weken!

Je kan op deze manier dus heel snel veel te weten komen wat er leeft bij de inwoners.

Gemeenten, OCMW’s, politiezones, politici, politieke partijen en andere organisaties die inwoners willen bevragen. 

In dit aanbod zit vervat:

- Het samen opmaken van de vragenlijst

- Het ter beschikking stellen van de vragenlijst (link)

- De weging en analyse van de resultaten

- Presentatie van de resultaten met advies

- Toelichting ter plekke van de resultaten


Interesse?

Meer informatie over flitspeilingen via Facebook?
Contacteer ons vrijblijvend! 


[gravityforms id="4" title="false"]